Γονιδιωματική – cDNA – PCR με εικόνες

1.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες παράγονται
2.

Το ένζυμο που έκοψε το παρακάτω μόριο 
3.

Στη παρακάτω εικόνα δρα
4.

Πόσοι δεσμοί έσπασαν για να γίνει ο φορέας κλωνοποίησης όπως απεικονίζεται παρακάτω
5.

Με αύξηση της θερμοκρασίας 
6.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την αρχή μιας PCR διαδικασίας. Τα παρακάτω νουκλεοτίδια
7.

Ποιο ή ποια από τα παρακάτω χρησιμοποιούνται in vitro για τη δημιουργία μίας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης;
8.

Μία cDNA βιβλιοθήκη κατασκευάζεται όταν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε
9.

Ως ανασυνδυασμένο DNA, θεωρούμε στη Γενετική Μηχανική, το DNA
10.

Κατά τη διαδικασία κατασκευής μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης χρησιμοποιούμε χημικές ουσίες που 
Loading...